top of page

Wat is Nexus?

Wij zijn Nexus: een kunstenplatform, een nieuwe artistieke werk- en makersplaats in Weesp, waar een groep van ambitieuze jonge makers uit verschillende kunstdisciplines elkaar ontmoeten. Platform Nexus bestaat uit een vaste kerngroep van zes jonge makers, die zich bewegen in de wereld van theater, performance en installatiekunst. In wat wij als platform produceren voert fysiek en ruimtelijk werk de boventoon. In onze grote loods zullen wij elke dag werken, repeteren en presenteren. 

 

Nexus is een artistiek huis, de ruimte waarin wij kunnen experimenteren en ons artistiek handschrift verder kunnen ontwikkelen. Wij willen dat graag samen doen, omdat een gedeelde omgeving een inspirerende omgeving kan zijn. Wij ontmoeten elkaar en elkaars werk iedere dag, en op termijn willen wij deze ontmoeting graag uitbreiden richting andere jonge makers, lokale ondernemingen en publiek - in de vorm van artistieke samenwerkingen, workshops en evenementen. Wij willen de werk- en presentatiemogelijkheden van onze ruimte delen; met elkaar, met andere makers en met Weesp.

 

Onze filosofie

‘Nexus’ betekent in het Latijn de verbinding tussen verschillende punten, de ruimte tussen verschillende spelers in. Tijdens het produceren van deze (individuele) projecten, zoeken wij creatieve steun en verbinding in en met elkaar. Wij geloven dat dit al kan gebeuren, puur door een ruimte met elkaar te delen. Door samen de verantwoordelijkheid te dragen over een gedeelde werkplaats, door naast en met elkaar te werken en te bouwen, verwachten wij het ontstaan artistieke kruisbestuiving, inspirerende ontmoetingen en verrassende samenwerkingen kunnen ontstaan. Wij gaan samen op zoek naar ‘nexus’; we willen onszelf en ons werk ontwikkelen door ons te bewegen in de ‘tussenruimte’, door te experimenteren, inspireren en ontmoeten.

bottom of page